Расчет: 9Ztt5k - 1

E  = 
 
 m* v^2
/ 2
E =  
 m* v^2
/ 2
 = 
E =  0.5* m* v^2 =