Расчет: ejGfoE - 1

 
 m* v^2
/ 2
  = 
 e* E* l
 
 m* v^2
/ 2
 =  e* E* l = 
 
 m* v^2
/ 2
 =  E* e* l = 
 m* v^2 =  2* E* e* l = 
m =  
 2* E* e* l
/ v^2
 =