Тригонометрия

Синус и косинус
Найти   Известно, что:
      =   

Тангенс
Найти   Известно, что:
      =   

Котангенс
Найти   Известно, что:
      =   

Произведение тангенса и котангенса
Найти   Известно, что:
      =   

Тангенс и косинус
Найти   Известно, что:
      =   

Котангенс и синус
Найти   Известно, что:
      =   

Синус суммы углов
Найти   Известно, что:
      =   

Синус разницы углов
Найти   Известно, что:
      =   

Косинус суммы углов
Найти   Известно, что:
      =   

Косинус разницы углов
Найти   Известно, что:
      =   

Тангенс суммы углов
Найти   Известно, что:
      =   

Тангенс разницы углов
Найти   Известно, что:
      =   

Синус двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Косинус двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Косинус двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Косинус двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Тангенс двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Котангенс двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Котангенс двойного угла
Найти   Известно, что:
      =   

Сумма синусов
Найти   Известно, что:
      =   

Разница синусов
Найти   Известно, что:
      =   

Сумма косинусов
Найти   Известно, что:
      =   

Разница косинусов
Найти   Известно, что:
      =   

Произведение синуса и косинуса
Найти   Известно, что:
      =   

Произведение синусов
Найти   Известно, что:
      =   

Произведение косинусов
Найти   Известно, что:
      =   

Понижение степени синуса
Найти   Известно, что:
      =   

Понижение степени косинуса
Найти   Известно, что:
      =